Pracownik Światła – Tożsamość Lightworkers

Należę do Dusz Lightworkers, które niosą silną wewnętrzną potrzebę do rozprzestrzeniania na Ziemi ŚWIATŁA, WIEDZY, WOLNOŚCI i dbałości o siebie. Odczuwam to jako swoją misję. Duchowość i praca terapeutyczna z klientem jest dla mnie radością i wewnętrzną potrzebą.
PARĘ SŁÓW KIM SĄ DUSZE,,LIGHTWORKERS”
Z powodu tej głęboko odczuwanej misji, dusze lightworkers często czują się inni niż inni ludzie. Przez doświadczanie różnego rodzaju przeszkód na ich drodze, życie prowokuje ich do znajdowania swej własnej, wyjątkowej drogi. Lightworkers są niemal zawsze samotnymi jednostkami, nie pasując do obowiązujących społecznych struktur.
Notatka dotycząca nazwy “lightworker”.
Słowo “lightworker” może wywoływać nieporozumienie, że oni stanowią wyjątkową grupę dusz. To może zostać odebrane jako sugestia, że ta szczególna grupa jest jakoś nadrzędna względem innych, dla tych „nie pracujących dla światła.”, ten cały tok rozumowania jest w niezgodzie z samą naturą i zamiarami lightworks. Powiedzmy krótko, co jest nie tak.
Po pierwsze myślenie że się wywyższają jest nieuzasadnione.
POTRAFIĄ odblokować rozwój w kierunku swobodnej i wyższej świadomości.
Po drugie, lightworkers nie są “lepsi” albo “gorsi” od innych. Oni po prostu mają inną historię, niż nie zaliczający się do tej grupy. Z powodu tej szczególnej historii, którą omówimy poniżej, oni mają pewne psychologiczne cechy, które wyróżniają ich jako grupę.
Po trzecie, każda dusza staje się lightworker w jakimś etapie swojego rozwoju, tak więc etykietka “lightworker” nie jest przeznaczona do ograniczonej liczby dusz.
Powód, dla którego korzystamy ze słowa “lightworker”, pomimo możliwych nieporozumień, jest taki, że to przywołuje w was wspomnienia stowarzyszenia i pomaga wam pamiętać. Nazwa ta jest używana publicznie, ponieważ jest często używany w obecnej duchowej literaturze.
Historyczne korzenie lightworkers.
Lightworkers niosą w sobie umiejętność osiągnięcia duchowego przebudzenia szybciej niż inni ludzie.
Oni niosą wewnętrzne nasiona dla szybkiego duchowego przebudzenia. W związku z tym, oni wydają się być na szybszym torze niż większość ludzi, jeśli tak wybiorą. Tu zaznzczam, to nie dlatego, że oni są w jakiś sposób duszami „lepszymi” czy „gorszymi”. Oni są, jednakże, starsi od większości dusz obecnie przyjmujących postać cielesną na ziemi. Ten starszy wiek najlepiej powinien być zrozumiany pod względem doświadczenia a nie czasu.
Lightworkers osiągnęli szczególne stadium oświecenia wcześniej, zanim przyjęli postać cielesną na Ziemi i przyjęli swoją misję. Oni świadomie postanowili stać się uwikłanymi w “karmicznym kole życia” i doświadczyć wszystkich form zamieszania i iluzji z tym związanych.
Oni robią to, aby w pełni rozumieć, “doświadczenie Ziemi”. To umożliwi im spełnienie ich misji. Przez przedostawanie się przez wszystkie etapy niewiedzy i iluzji, oni chcą sami ostatecznie posiadać narzędzia do pomocy innym w osiąganiu stanu prawdziwego szczęścia i oświecenia.
Dlaczego lightworkers zajmują się tą gorącą misją pomagania ludzkości, tym samym narażając się na zatracenie siebie na długo w ciężkości i zamieszaniu ziemskiego życia?
To jest pytanie, na które odpowiemy później. Na teraz powiemy, że to ma wiele wspólnego z działaniem karmy galaktycznego typu. Lightworkers powstali w przeddzień narodzin ludzkości na ziemi. Wzięli udział w stworzeniu człowieka. Byli współtwórcami ludzkości. W procesie tworzenia, zrobili wybory i działali w sposób, który później napełnił ich głębokim żalem. Oni mają tu teraz zrekompensować swoje decyzje z tamtych czasów.
Zanim przejdziemy do tej szczególnej historii, nazwiemy kilka cech dusz lightworker,, które powszechnie wyróżniają ich od innych ludzi. Te psychologiczne cechy charakteryzują nie tylko lightworkers i nie wszystko lightworkers posiadają każdą z nich. Przez sporządzanie tej listy, po prostu chcemy dać zarys psychologicznej tożsamości lightworker’s.
W związku z tymi cechami, zewnętrzne zachowanie ma mniejszą wagę niż wewnętrzna motywacja. Co czujesz w środku jest ważniejsze niż to, co pokazujesz na zewnątrz !!!
Psychologiczne cechy lightworkers:
– od wczesnego życia, oni czują, że są inni. Najczęściej oni czują się osamotnieni wśród innych, samotni i źle zrozumiani.
Oni często zostają indywidualistami, którzy będą musieli znaleźć własną wyjątkową drogę w życiu.
– mają trudności z odnalezieńiu się w domu, w tradycyjnych zasadach czy strukturach organizacji. Lightworkers są z natury przeciwni władzy autorytarnej, która oznacza, że naturalnie opierają się decyzjom czy wartościom opartym wyłącznie na mocy albo hierarchii. Ta cecha przeciwna władzy autorytarnej jest obecna nawet, jeżeli oni wyglądają na nieśmiałych i płoszą się. To jest pokrewne samej istocie ich misji tu na ziemi.
– Lightworkers czują pociąg do pomagania ludziom jako terapeuci czy jako nauczyciele. Oni mogą być psychologami, uzdrowicielami, nauczycielami, pielęgniarkami, etc. nawet jeżeli ich zawód nie będzie pomaganiem ludziom w bezpośredni sposób, zamiary przyczyniania się do wyższego dobra ludzkości są wyraźnie obecne.
– ich wizja życia nabiera kolorów przez duchowy sens, w jaki wszystkie sprawy są powiązane razem. Oni świadomie albo podświadomie niosą wspomnienia ze sfer nie-ziemskiego światła. Oni od czasu do czasu mogą tęsknić za rodzicami z tych sfer i mogą czuć się obco na ziemi.
– oni głęboko honorują i szanują życie, które często przejawia się jako zamiłowanie do zwierząt czy troska o środowisko. Zniszczenie części zwierzęcego i roślinnego królestwa na ziemi przez ludzką działalność wywołuje głębokie uczucie straty i żalu w nich.
– oni są życzliwi, wrażliwi i pełni zrozumienia. Mogą mieć trudności z prowadzeniem interesów z agresywnym zachowaniem i oni powszechnie doświadczają trudności w wstaniu się sobą. Oni mogą być marzycielscy, naiwni albo bardzo idealistyczni, tak bardzo, że są niewystarczająco ukorzenieni, nie praktyczni. Ponieważ oni łatwo odczuwają negatywne uczucia i atmosferę wokół ludzi, ważne jest dla nich by przebywać w pojedynkę regularnie. To umożliwia im rozróżnienie pomiędzy ich własnymi uczuciami i uczuciami innych. Potrzebują samotnego czasu na połączenie się ze sobą i matką ziemią.
– żyli wiele żyć na ziemi, w których byli mocno zainteresowani duchowością i religią. Brali udział w przeważającej liczbie, w starych religijnych zakonach w swojej przeszłości jako mnisi, zakonnice, pustelnicy, osoby mające zdolności parapsychologiczne, czarownice, szamani, kapłani, kapłanki, etc. Oni byli dostarczającymi połączenia pomiędzy widzialnym, a niewidzialnym, pomiędzy codziennym kontekstem ziemskiego życia a tajemniczymi królestwami życia pozagrobowego, królestwa Boga i duchów dobra i zła. Przez spełnianie tej roli, często zostawali odrzuceni i prześladowani. Wielu z was zostało skazanymi za osiągnięcia i dary, które posiadaliście. Trauma prześladowań zostawiła głębokie ślady w zasięgu pamięci twojej duszy. To obecnie może objawiać się jako strach przed używaniem pełnego potencjału, strach przed byciem naprawdę obecnym, ponieważ pamiętacie, że byliście brutalnie zaatakowani kiedyś za to.
Zagubienie się: problem lightworker’s.
Lightworkers mogą nadrabiać straty w takich samych stanach niewiedzy i iluzji jak nikt inny. Chociaż oni wyruszają z innego punktu wyjścia, ich zdolność do przedzierania się przez strach i iluzję w zadaniu osiągnięcia oświecenia może być zablokowana przez wiele czynników. (oświeceniem nazywamy tu stan bycia w rzeczywistości, w której uświadamiasz sobie, że jesteś przede wszystkim ze Światła, zdolny wybierać światło o każdej porze.)
Jednym z czynników blokujących drogę do oświecenia dla lightworkers jest fakt, że oni niosą ciężki karmiczny ciężar, który może wprowadzać ich w błąd tak jak kiedyś. Jak stwierdziliśmy wcześniej, ten karmiczny ciężar jest związany z decyzjami, które kiedyś podjęli w związku z ludzkością, w jej wcześniejszym stadium. Te decyzje były zasadniczo nieokazujące szacunk dla życia (będziemy mówić o tym później w tym rozdziale).
Wszyscy lightworkers teraz żyjący, mają pragnienie zrozumienia jakiegoś prawa z ich przeszłości opacznie zrozumianego, i pragną przywrócić i ożywić to, co zostało zniszczone z powodu tych błędów.
Kiedy lightworkers znajdą sposób, by całkowicie uwolnić karmiczny ciężar, by w jakiś sposób uwolnić potrzebę mocy, zdadzą sobie sprawę, że oni są zasadniczo istotami światła. To umożliwi im pomaganie innym w znajdowaniu ich własnego, prawdziwego własnego ja. Ale najpierw oni muszą przejść przez ten proces sami. To powszechnie wymaga wielkiej determinacji i wytrwałości na wewnętrznym poziomie.
Ponieważ społeczeństwo karmi ich wartościami i poglądami, które często są sprzeczne z ich własnymi naturalnymi impulsami, wielu lightworkers czuje się zagubionymi, znajdują się w stanach zwątpienia w siebie, wyrzeczenia, ciągłej depresji i rozpaczy. Tak jest, ponieważ oni nie mogą zmieścić się w założonym porządku rzeczy, więc wnioskują, że musi być coś szalenie złego z nimi.
Co lightworkers mogą zrobić w tym punkcie:
To przestać szukać AUTORYTETÓW na zewnątrz – od rodziców, przyjaciół albo społeczeństwa. W pewnym momencie czasu, ty który rozpoznajesz tę wolę, musisz chcieć wykonać doniosły skok i przyjąć uprawomocnienie, które pozwoli ci naprawdę uwierzyć w siebie i naprawdę szanować siebie i działać w zgodzie z twoimi wrodzonymi skłonnościami i twoim wewnętrznym wiedzeniem.

Reklamy