WARTO PRZECZYTAĆ

PRZEKROCZENIE GRANIC UMYSŁU

Ludzki stan: zagubienie w myślach.
Większość ludzi spędza całe swoje życie, uwięziona w przestrzeni wytyczonej przez własne myśli. Nigdy nie wykraczają poza ograniczone, spersonifikowane poczucie siebie, stworzone przez umysł i uwarunkowane przeszłością.
W tobie, jak i w każdym innym człowieku istnieje wymiar świadomości, który jest o wiele głębszy niż myśl. To jest istota tego, kim jesteś.Można go nazwać obecnością, uwagą, bezwarunkową świadomością. Według starożytnych nauk jest to Chrystus w tobie lub natura Buddy w tobie.
Odnalezienie tego wymiaru uwalnia ciebie i świat od cierpienia, które zadajesz sobie i innym. kiedy stworzone przez umysł „małe Ja” kieruje twoim życiem i jest wszystkim, co znasz.
Jeżeli potrafisz, nawet sporadycznie widzieć, że myśli błądzące po twoim umyśle są po prostu myślami, jeżeli potrafisz być świadkiem swoich umysłowo-emocjonalnych wzorców zachowań w chwili, kiedy mają miejsce, oznacza to, że ten głębszy wymiar już w tobie jestjako świadomość, gdzie myśli i emocje wydarzają się – ponadczasowa wewnętrzna przestrzeń, w obrębie której, objawia się treść twojego życia.
Strumień myśli posiada olbrzymią bezwładność i z łatwością może cię za sobą zawlec. Każda myśl udaje, że Jest niesłychanie ważna. Chce bez reszty pochłonąć twoją uwagę. Oto nowe ćwiczenie duchowe: nie traktuj swoich myśli zbyt poważnie. Jak łatwo człowiek staje się więźniem swoich własnych pojęć (uwarunkowań).

Ludzki umysł, pragnący wiedzieć, rozumieć i kontrolować wierzy w prawdziwość swoich opinii i punktów widzenia. Mówi: prawda jest taka a taka. Musisz być większy od myśli, żeby pojąć, że jakkolwiek byś nie zinterpretował „swojego życia” lub czyjegoś życia albo zachowania,jakkolwiek byś nie osądził jakiejś sytuacji, jest to jedynie punkt widzenia, jedna z wielu możliwych perspektyw. To tyko strumień myśli, nic więcej. Rzeczywistość stanowi jednak jedną całość, w której wszystko się przeplata, gdzie nic nie istnieje samo przez się i dla siebie. Myśl dzieli rzeczywistość – tnie ją na pojęciowe skrawki.

Myślący umysł jest bardzo użytecznym i potężnym narzędziem, ale jakże cię ogranicza, kiedy przejmuje władzę nad twoim życiem, kiedy nie zdajesz sobie sprawy, że jest tylko drobnym aspektem świadomości, którą jesteś.
Mądrość nie jest owocem myśli. Głębokie przeświadczenie, że wiesz co jest mądrością, powstaje, kiedy kierujesz na coś, lub na kogoś swoją pełną uwagę. Uwaga jest pierwotną inteligencją, czystą świadomością. Rozpuszcza granice ustanowione przez myśl i wtedy pojmujesz, że nic nie istnieje samo dla siebie i samo przez siebie. Jednoczy obserwatora i obserwowane w jednorodne pole świadomości. Jest uzdrowicielką podziałów.
Kiedy jesteś pogrążony w myślach, unikasz tego, co jest. Nie chcesz być tam, gdzie jesteś.
Tu i Teraz.

Dogmaty – religijne, polityczne, naukowe – powstają w wyniku biednego przekonania, że przy pomocy myśli można pojąć rzeczywistość albo prawdę. Dogmaty są zbiorowymi więzieniami utkanymi z pojęć. I zadziwiające, że ludzie uwielbiają swoje cele, ponieważ dają im poczucie bezpieczeństwa i mylne wrażenie: „wiem”.
Nic nie zadało ludzkości więcej bólu niż dogmaty. Prawdą jest, że każdy dogmat prędzej, czy później upada, ponieważ rzeczywistość odsłania w końcu jego fałsz; jeżeli jednak nie zostanie do końca rozpoznany czym naprawdę jest, będzie zastąpiony innymi dogmatami.
Czym jest podstawowe niezrozumienie? Identyfikacją z umysłem.
Duchowym przebudzeniem jest przebudzenie ze stanu konieczności myślenia.
Sfera świadomości Jest dla myśli nie do uchwycenia. Jeżeli przestajesz wierzyć w to co myślisz, wykraczasz poza umysł i wtedy jasno widzisz, że ten kto myśli nie jest tobą.
Stan umysłu, to „za mało”, i w swojej zachłanności żąda więcej. Jeśli identyfikujesz się z umysłem łatwo wpadasz w nudę lub zniecierpliwienie. Nuda oznacza, że umysł ma apetyt na dodatkowe podniety, na pokarm dla myśli, a jego głód nie jest zaspokajany.
PRAWDA posiada głębię, której umysł nigdy nie zrozumie. Żadna myśl nie jest w stanie objąć PRAWDY. Co najwyżej, może na nią wskazać. Może na przykład powiedzieć: „wszystko stanowi jedność”.
To jest wskazówka, nie wyjaśnienie. Jeśli rozumiesz te słowa, czujesz całą swoją istotną prawdę, na którą wskazują.
Tolle Eckhart – Cisza przemawia

UZDRAWIANIE SIEBIE

Rzeczywistość jest płynna, a czas i przestrzeń są elastyczne w stosunku do zmian zgodnych z percepcja obserwatora. Wasz percepcyjny przeskok tu i teraz falują wzdłuż linii czasu, nadając wybór nowych kodów świadomości. I właśnie tak uzdrawianie linii czasu następuje. Zdarzenia i doświadczenia zawsze mogą być reinterpretowane, ponieważ one są złożone z wielu warstw znaczących uzgodnień. Gdy to się widzi z innych perspektyw, góry i doliny życia maja cały nowy cel i znaczenie. Uzdrawianie ludzkiego genotypu polega na uwalnianiu trzymanego w sobie bólu i strachu przez transformację starych wzorców myślowych, które zawierają ograniczające postawy i przynoszą stan wyższej świadomości w ciało. Pytanie „dlaczego” coś tworzycie zmienia wasz mózg i otwiera na komunikację z kosmicznym umysłem. Poszukiwanie większego znaczenia ponownie ustanawia równowagę naturalnej mocy ciała, aby leczyć samego siebie. W szerszym kontekście obszaru gry z istnieniem, całe uzdrawianie polega na reinterpretacji tego, co wierzycie, że wam się stało.
Intuicyjna inteligencja jest naturalną ekspresją z niebiańskim umysłem kosmicznym, który wykracza poza czas i przestrzeń.
Gdy silne emocje towarzyszą szczególnym wierzeniom, to przekazywane emocje przekazują silną potrzebę, która przyspiesza objawienie się tego w byt. Wiara w to, że „nie ma czasu” będzie prowadzić do załadowanego stresem życia, zawał serca może nastąpić, jeśli rozkaz dotyczący czasu jest dominującą i najsilniejszą wiadomością wysyłaną do ciała. Utrzymywanie uczucia „złamanego serca” może być równie niszczące. Serce jest czasomierzem ciała, a każde uderzenie wyznacza rytm powiązany z kosmosem i dostraja się do Łona Matki czyli Galaktycznego Centrum.
Ludzkość rozwinęła nieświadomy, zbiorowy strach przed wzięciem swoich sprawa w swoje ręce, a to wierzenie wytwarza bezpośrednia blokadę mocy w ciele. Fizycznie blokada albo obstrukcja energii w sze4rkim zbiorze wzorców, które tworzą chaos w środku wewnętrznych systemów ciała. Wiara w najwyższą istotę, która będzie was chronić lub ostatecznie sądzić i karać za wasze wykroczenia, tylko służy dalszemu odliczaniu i zaprzeczaniu wielkości waszej mocy do uzdrawiania waszego wewnętrznego życia.
Wasze ciało jest składnicą wszystkiego, co ty i twoja, dziedziczna linia krwi rodziny doświadczyła czyli radości, bóle i przeżycia traumatyczne tego wcielenia i innych. Wszystko jest trzymane w waszych genach i musicie się nauczyć sztuki spokoju i ciszy, aby ośmielić wejść głęboko w siebie i mieć dostęp do tej wiedzy. Nosisz różniące się poziomy nierozwiązanego bólu do nie rozwiązanego bólu w stosunku do tego, co wam zostało zrobione czyli przeżyć traumatycznych, których nigdy nie przetworzyliście i nie zintegrowaliście, ponieważ nigdy nie zostały zrozumiane. Akty przemocy oraz inwazyjne doświadczenia seksualne niszczą duszę, i jak rysa na płycie gramofonowej powtarza cały czas ten sam ciąg, wy powtarzacie oczekiwania ponownie i ponownie, aż rozwiniecie do wyboru innego dochodu. Używanie takich słów jak „zawsze” czy „nigdy”, żeby opisać siebie albo swoje zachowanie może być przeniesieniem z innych wcieleń. Traumatyczne wydarzenia tworzą niedokończone sprawy, które muszą być zrozumiane w szerszym kontekście, aby były oddalone z ciała. Rozważania i uzgodnienia w celu uzdrawiania są stale renegocjonowane. Uzdrawianie jest radzeniem sobie, radzenie sobie jest uczuciem, a uczucie jest uzdrowieniem.
Musicie działać w celu swojej własnej pomyślności przez potwierdzenie własnej mocy i mówienie tak nowym sposobom doświadczania waszego życia. Bo gdy nie odpowiadacie na sygnały by zmienić swoje życie, to lekcje mogą wylądować w waszym ciele i stworzyć trudności. Możecie się czuć zamknięci, w bólu i zmuszeni do spędzenia czasu na poradzenie sobie z sytuacją, której się obawialiście i unikaliście. Zrównoważcie swój zwykły dzień poświęcając czas na wyciszenie umysłu. To jest jedyny sposób, w którym z sukcesem zintegrujecie przyspieszone energie i utrzymacie swój układ nerwowy w równowadze. Musicie zrobić oczyszczenie emocjonalne, o zadaniem uczuć jest czuć je. Przyspieszona energia zabierze cię w głębokie miejsca pamięci, których przywołanie może być bolesne. Trauma jest trzymana w waszych komórkach i musicie przejść przez ból, aby pamiętać emocjonalne obciążone wydarzenia blokujące wasze zdrowie. Rany pochodzące z przemocy płciowej, które wystąpiły w młodym wieku mogą być trudne do zapamiętania, jednak ból może zostać oddalony, kiedy zintegrujecie doświadczenie i oczyścicie swoje wspomnienia. Wasze życie jest znaczące i celowe, a wy stworzyliście wszystko, co was spotkało, aby odkryć waszą osobistą moc, żeby powziąć, które uwolnią waszą duszę z bezkresnej pętli rozpaczy.
Nanosekunda przyspieszonej energii jest wielowymiarowym przedsięwzięciem w uzdrawianiu, aby przemienić potężną akumulację strachu, która jest trzymana w ludzkim genotypie. Gdy przemienicie wzorce strachu trzymane w waszych genach, to stworzycie częstotliwość osobistego spełnienia, które faluje poprzez teraźniejszość w przeszłość, aż do przyszłości, wpływając na inne wersje siebie, a wszystkie ona są z tobą połączone. Wielka moc uzdrawiania polega na wyborze pomiędzy strachem, a miłością. Przez wybór miłości umacniacie odwagę, żeby spotkać się z wewnętrznymi lękami i je rozwiązać. Ludzie wszędzie uczą się uznawać życiowe dramaty jako szansę do zapoczątkowania zmiany, żeby stworzyć jakość życia przez przekroczenie przeszłych ograniczeń i wybranie aktywowania swoich najlepszych możliwości. Osiągnięcie największe zwycięstwa, kiedy wstrzymacie się od osądu i porzucicie byt ofiary przez poszukiwanie większego znaczenia życia. Wybaczenie jest ostatecznym aktem uwalniania się z bezkresnego cyklu winy.
Leczenie ma do czynienia z odblokowaniem starego bólu.
Kiedy wasz ciało jest w dyskomforcie lub bólu, to zauważcie, że szczególny obszar cierpienia, bo miejsce jest kluczem, gdzie kwestie emocjonalne ustanowiły przeszkody. Stojące u podstaw każdego symptomu słabego zdrowia przesłanie może jasno rozumiane, kiedy połączy się to z praktyczną i celową funkcją dotkniętego obszaru. Jakie uczucia są tutaj rejestrowane Skomunikuj się z własnym bólem, dotknij go oraz go opisz. Po to, aby się wyleczyć i mieć się dobrze, zwróćcie się na część ciała pytając: „Jakie jest tego posłanie ?” Jakie właściwie funkcje ten obszar ciała wykonuje ? Z tego będziecie mieli wielką wskazówkę w stosunku do natury braku satysfakcji. Możesz oddychać w obszar swego ciała, który wysyła sygnał, a taka koncentracja otworzy ten obszar tak, że będziecie mogli mieć większą świadomość percepcyjną, w stosunku do tego, co się wydarzy.

CO OZNACZA CHOROBA
Jeżeli waszą genitalia zwracają na siebie waszą uwag, to druga czakra jest miejscem ciała, gdzie energia jest zablokowana. Sprawdź swe uczucia w stosunku do kwestii męskiej i żeńskiej mocy. Czy czujcie się bezsilni w kwestii stworzenia tego, czego chcecie ? Poza tym, że organy płciowe służą do tworzenia przyjemności tak samo, jak do tworzenia życia. Problemy z nogami i stopami dotyczą kwestii wytrwałości w marszy do przodu, a trudności z ramionami i rękoma znamionują brak gotowości do mocnego pojęcia życia i aktywnego tworzenia swoich pragnień.
Szyja i gardło dotyczy kwestii elastyczności i wyrażania siebie. Mózg jest miejscem kluczowym dla wierzeń w stosunku do inteligencji, oczy w stosunku do widzenia, a uszy do słyszenia. Żołądek służy do asymilacji, wnętrzności służą do akceptacji pożywienia z życia, a jelita do wydalania zbędnego materiału. Przeziębienia i grypy są powiązane z niezdecydowaniem, niezrównoważona waga dotyczy niespełnionych pragnień podczas, gdy rak jest programowany przez nienawiść często do samego siebie, a złość i wściekłość z wiary, że jesteście mniejsi niż jesteście.
Wątroba jest organem detoksykującym, a jeżeli twoja nie funkcjonuje odpowiednio, to jakie toksyczne emocje gotują się w środku ? Zastosuj znaczenie do funkcji waszego życia, a jeśli zrozumiesz funkcję dotkniętego chorobą obszaru, to zaczniesz rozumieć kwestie, które opierają się, blokują i zatrzymują się od odnalezienia zdrowego wyrażenia się w waszym życiu. Strach przed odpuszczeniem i oddaleniem przeszłości jest stojącym u podstaw powodem choroby. Wasze odpowiedzi emocjonalne w stosunku do tego w co wierzycie, że się wydarzyło są podstawą waszych wierzeń. Poszatkowane myśli są wynikiem wybrania straszliwych interpretacji, które są nadużyciem i niezrozumieniem energii, a to jest podstawa wszystkich chorób. Aby osiągnąć wyższy poziom zrozumienia, nowe pojęcia muszą być świadomie rozwijane, że unieważnić posłania rozpaczy, które sygnalizują ciału awarię. Musicie stać się skupieni, aby skoncentrować się na zamianie nieproduktywnych postaw i zmianie swoich interpretacji waszych wrażeń czuciowych.
Gdy ciało wykazuje tzw. symptom, to zawsze istnieje stojący u podstaw komponent emocjonalny, a wy musicie poszukać i wyeleminować powód, a nie jedynie wykorzeniać symptomy. Budowanie powiązań pomiędzy tym jak się czujecie w stosunku do siebie, rodziny i przyjaciół oraz świata w szerszym rozumieniu jak i również fizyczne funkcje waszego ciała dostarczają ważnego klucza jak użyć energii. Bez względu natop, czy wy przyciągacie, albo jesteście wyzywani bardziej ostrymi blokadami systemowymi, takimi jak rak czy cukrzyca bądź awariami serca lub innych organów, to zawsze wasze emocje albo to jak się czujecie zawsze w to jest zamieszane. Przesłanie albo podstawowy cel uwarunkowania waszego ciała jest oparty na przyjaznym związku współpracy pomiędzy waszym umysłem, waszymi uczuciami i waszymi komórkami. Choroba jest wbudowana usługą i opartym na uczuciach systemem aktywowanym na przez bolesne dane pochodzące z nieodpowiedniego używania energii. Z pewnością ciekawiło was dlaczego niektórzy ludzie chorowali, a inni pozostawali zdrowi, a jeszcze inni nietknięci mimo wykazania istnienia pewnej infekcji.
Aby zrozumieć dane waszego ciała, ważnym jest, żeby zapamiętać, ze siedem czakr przetwarza energie w formę fizyczną.

OSIEM ETAPÓW SAMOŚWIADOMOŚCI

Ukochany Mistrzu, dawniej już wyjaśnialiśmy proces przechodzenia przez liczne poziomy i podpoziomy świadomości, a dziś chcemy go przypomnieć dla odświeżenia twej pamięci. Kiedy usuwasz wynaturzenia aury, pewne procesy zachodzą również w twoim wnętrzu. Cała fizyczna struktura jest poddawana kompleksowym zmianom, które są wywoływane przez wyższe wzorce częstotliwości pobierane przez ciebie ze Źródła Stwórczego za pośrednictwem wielkich Miast Światła. Twoje DNA, święte serce/umysł i centra czakr zawierają boski plan. Kiedy wchłaniasz coraz więcej diamentowych cząstek świadomości Stwórcy, powoli korygują się wszystkie niedoskonałości, jakie stworzyłeś, wtedy gdy pewne negatywne idee przyjąłeś za własne prawdy. Wiele z tych wypaczonych pojęć wypływa na powierzchnię twojej świadomości, gdzie mogą zostać uzdrowione lub wyeliminowane; a my rozumiemy, że – w miarę coraz pełniejszego zgłębiania mądrości kosmicznej – cały ten proces może być niewygodny i niepokojący. Podczas gdy to robisz, musisz utrzymać stan uważności i zachować cierpliwość. Cała ludzkość budzi się z amnezji lub czegoś, co można nazwać ograniczoną świadomością Jaźni oraz bezmiaru Stworzenia i jego złożoności.

Możesz stać się bardzo biegły w analizie nowych idei i mnóstwa nowych informacji, jakie są teraz dostępne za sprawą umożliwiającego to daru rozpoznawania. Teraz gdy jesteś bardziej dostrojony do swojej Nadduszy – wyższej Jaźni – oraz do cichych podszeptów głosu wewnętrznego, zyskujesz możliwość szybkiego ustalenia, czy jakieś pojęcie współgra z twoją wewnętrzną prawdą. Jeśli tak nie jest, to wypada ci się go pozbyć bez urazy lub osądzania albo, jeśli nie jesteś pewien, odłożyć sprawę na bok i poprosić wyższą Jaźń o potwierdzenie w sposób jednoznaczny. Zdajemy sobie sprawę, że będziesz bombardowany wieloma nowymi teoriami i że niektóre z nich poszerzą granice twojego pojmowania. Musisz pamiętać, kochany, że to, czego doświadczasz, jest częścią procesu jednoczenia i wznoszenia, przez który właśnie przechodzisz i który z biegiem czasu stanie się jeszcze szybszy. Nieważne gdzie jesteś na ścieżce wznoszenia, bądź zadowolony ze swojego poziomu rozumienia i miej dla siebie cierpliwość. To ego szepcze do ciebie: „ Nie jesteś wystarczająco dobry. Inni wokół są lepsi od ciebie. Nie jesteś godzien. Nigdy nie będziesz zdolny nauczyć się, zrozumieć i udoskonalić wszystkich tych duchowych pojęć, technik i medytacji!”. I tak w kółko. Jeśli tak jest z tobą, powiedz sobie STOP i z pomocą kilku wybranych medytacji łagodnie się skoncentruj.

Przeznaczeniem każdej Duszy wędrującej po Ziemi jest powrót do wyższych królestw egzystencji, jednak każda podróż jest bardzo osobista. Jak już wiele razy mówiliśmy: możesz wybrać dolną, środkową lub górną ścieżkę – to zależy od ciebie, lecz jakkolwiek wybierzesz teraz, w końcu powrócisz do subtelniejszych wymiarów Światła.Masz WOLNĄ WOLĘ w ramach tego ziemskiego, pierwotnie uwarunkowanego boskiego planu stworzonego i napełnionego Światłem przez naszego Boga Ojca Matkę. Musisz też pamiętać, że kiedy otwierasz się na wyższe poziomy świadomości, dolne partie mózgu, które rezonują z niższymi częstotliwościami trzeciego i czwartego wymiaru i które zawierają twoją zwierzęco-ludzką instynktowną naturę, są stopniowo modyfikowane lub wyłączane. W miarę jak korzystasz z mądrości swojego świętego umysłu i uzyskujesz zdolność interakcji ze swoją wyższą Jaźnią, przewodnikami i anielskimi pomocnikami, twoja instynktowna natura jest powoli zastępowana przez naturę intuicyjną. Rozwijasz zdolność czerpania mądrości z pakietów światła mądrości zmagazynowanych w wyższej części mózgu – ze świętego umysłu ,- gdzie jest zgromadzona cała twoja historia, pochodzenie, dziedzictwo – umieszczone w skarbcu wyższej świadomości.

Nie bądź zaniepokojony, kiedy twoja przeszłość, szczególnie bolesne wspomnienia, jakich przyszło ci doświadczyć w tym życiu, staną się tylko mglistym wspomnieniem. Nadszedł czas, aby tę przeszłość uleczyć i puścić. Nie musisz już analizować ani uzdrawiać minionych wcieleń ani rozumieć, dlaczego teraz działasz i reagujesz inaczej, gdyż to już ci nie służy. To stara ścieżka. Wypaczenia świadomości stworzone w przeszłości nie mogą istnieć, jeśli napełniasz się po brzegi diamentowymi cząstkami dzięki sposobom, jakich cię nauczyliśmy. Owe magiczne cząstki zawierają czystą / doskonałą esencję stwórczą i powoli transformują / transmutują wszelkie wypaczenia twojego pola aurycznego i ciała fizycznego. Powoli, lecz skutecznie będą korygowane niedoskonałości utworzone w twym świecie zewnętrznym i wewnętrznym. Pamiętaj: szybciej lub więcej nie zawsze znaczy lepiej. Dojście do stanu niedoskonałości powszechnie teraz panującego zajęło Ziemi i ludzkości dużo czasu. Za to poziom zaawansowania transformacji, jaki uzyskaliście wy – ziemskie zastępy Światła – w tak krótkim czasie, jest doprawdy imponujący.

Kiedy pozbędziesz się starych nawyków, przekonań i sposobów postępowania, powoli powrócisz do harmonii w zakresie akceptowalnego spektrum polaryzacji / dualności. Z każdym wyższym poziomem częstotliwości, jaki osiągasz, pozbywasz się okoliczności, ludzi i rzeczy, które nie współgrają już z twoim nowym poziomem świadomości. Może się wydawać, jakbyś przeszedł przez bramę do nowego wymiaru, w którym pewna część przeszłości magicznie znikła. Dlatego tak wielu z was doświadcza utraty przyjaciół i / lub członków rodziny, i dlatego wiele osób zmienia pracę i zaczyna nowe kariery. Wielu z was przenosi się do nowych miejsc, naprawdę czasem nie rozumiejąc, dlaczego jest kierowanych do jakiegoś określonego obszaru, lecz ma głębokie wewnętrzne przekonanie, że ma tam być. Wielu z was stwierdza, że praca, jaką wykonuje, zajęcia rekreacyjne, hobby i inne rzeczy, które was w przeszłości interesowały, są mniej satysfakcjonujące, bo nie pasują do coraz szerszej, rozwijającej się perspektywy rzeczywistości.

W miarę przyspieszania procesu wznoszenia zamykają się wielowymiarowe bramy przeszłości, a w coraz szybszym tempie otwierają się bramy przyszłości. Przez długi czas głównym czynnikiem władającym twoją świadomością był strach przed zmianami. Na początku podróży poprzez krainę gęstej materii poszukiwałeś szerokiej gamy zmian oraz wyrażania siebie i cieszyłeś się każdym nowym dziełem. Tylko podczas ziemskich doświadczeń zapomniałeś, że jesteś współtwórcą obdarzonym pełną miarą zdolności twórczych i że masz bezpośrednie połączenie przez rzekę życia / Światła ze Źródłem mocy tworzenia.

Pierwotne myśli nasienne stworzenia pochodzą z serca / umysłu Najwyższego Stwórcy, i one jak zawsze były doskonałe. Jednakże po każdym oddzieleniu się i refrakcji zostawało nieco mniej pełnej esencji stwórczej. Stopniowo, w miarę jak iskry świadomości Boga coraz bardziej oddalały się od centrum tworzenia, doskonałe pełne spektrum Światła rozszczepiało się na coraz bardziej zindywidualizowane aspekty ekspresji Boga. Ponieważ ten podwszechświat jest młodym przedsięwzięciem twórczym i znajduje się na najbardziej zewnętrznych rubieżach tworzenia, składa się ze spirali Światła widma połowicznego lub ze zredukowanych elementów kreacji. To nie znaczy, że jest wszechświatem upadłym czy złym, to po prostu oznacza, że nie zawiera pełni świadomości stwórczej.

Dzielni szafarze Światłości, czy jesteście gotowi i chętni do bycia pionierami otwierającymi drzwi do niebiańskich przybytków / wymiarów stworzenia? Każdy poziom wymiaru zaoferuje nowe możliwości i ułatwi dostęp do wielu nowych zdolności oraz pogłębi mądrość, jednak każdy poziom będzie również stwarzał liczne wyzwania i będzie wymagał, abyście pozbyli się rzeczy, które już nie służą waszemu najwyższemu dobru. Wiele aspektów swojej wyższej jaźni zostawiliście na ścieżce, którą przemierzaliście, zstępując do niższych wymiarów. Kontynuując podróż powrotną do wyższych wymiarów, musicie również być skłonni do opuszczenia tych ludzi, sposobów bycia i rzeczy z przeszłości, które nie pasują do waszej obecnej / przyszłej rzeczywistości.

Kochani, pomagamy wam w każdy możliwy sposób w granicach prawa uniwersalnego i cierpliwie czekamy, aż dołączycie do nas w różnych piramidach Światła rozmieszczonych w całym tym podwszechświecie. Już wam mówiliśmy, że nie tylko stwarzacie swoją ziemską rzeczywistość, tworzycie też swoje rezydencje w niebiańskich wymiarach. Przesyłamy wam wszystkim promienie miłości / światła Stwórcy, które możecie przyjąć. Otula was bezmierna miłość.

JAM JEST archanioł Michał

Kochani Przyjaciele, archanioł Michał zachęcił mnie do sporządzenia podsumowania ETAPÓW WZNOSZENIA z kilku powodów. Po pierwsze: aby bardziej zaawansowani mogli odświeżyć pamięć i uzyskać bardziej przejrzysty opis tego procesu. Po drugie: aby dać wytyczne tym, którzy – już podążając ścieżką – wciąż się starają poprawić i przetransmutować liczne zakłócenia równowagi w ciele fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i astralnym, gdyż chcą się od zaburzeń uwolnić. Po trzecie: aby umożliwić zrozumienie tym, którzy są nowicjuszami w naukach mądrości nowej ery oświecenia, i zachęcić ich do procesu wznoszenia.

Najmilsi, bez względu na to, gdzie kto jest na ścieżce wznoszenia, niech spróbuje wyobrazić sobie przyszłość, która jest pełna nadziei i obietnic. Nigdy wcześniej nie mieliśmy tak wielkiej szansy na odzyskanie boskiego statusu samourzeczywistnionego mistrza – współtwórcy na fizycznym poziomie istnienia. Otworzyliśmy i przygotowaliśmy dla was ścieżki, abyście nimi za nami podążali. Wszystko, co trzeba zrobić, to odpowiedzieć na wezwanie, a następnie postępować zgodnie z podszeptami duszy. Nikt nie zejdzie na manowce. My, wasi bracia i siostry podążający przed wami, zawsze jesteśmy w naszej wspólnej piramidzie Światła i dodajemy wam otuchy, abyście dążyli naprzód i ku górze. Z życzeniami wiecznej miłości i błogosławieństwa aniołów – Ronna.

ETAPY ŚWIADOMOŚCI NA ŚCIEŻCE WZNOSZENIA
OPROMIENIONA PRZEZ ARCHANIOŁA MICHAŁA
RONNA / ŚWIĘTA SKRYBA

ETAP PIERWSZY: Stopniowo dostrajamy się i zaczynamy słuchać subtelnego głosu sumienia (własnej ucieleśnionej duszy) oraz rozpoczynamy proces uzdrawiania i harmonizowania natury emocjonalnej. Powoli zezwalamy duszy, aby zastąpiła ego i stała się liderem oraz reżyserem naszych życiowych doświadczeń. Zaczynamy proces podnoszenia poziomu i wysubtelniania świadomości ciała emocjonalnego, co może być bolesne i trudne, lecz również pouczające i satysfakcjonujące.

ETAP DRUGI: Gdy głębiej wnikamy w podświadomość, rozpoczynamy proces dostrajania woli emocjonalnej do wyższej Jaźni – Nadduszy i woli Boskiej. Naszą główną mantrą / afirmacją staje się: „Bądź wola Twoja dla najwyższego dobra wszystkich”. Kiedy się dowiadujemy, że jesteśmy elektromagnetycznymi, energetycznymi istotami, zaczynamy rozumieć, że stale emitujemy w świat wokół nas energię własnych myślokształtów. Następnie musimy przeżyć te pozytywne lub negatywne myślokształty jako zdarzenia / sytuacje o tych samych częstotliwościach. Nasz osobisty świat nieustannie dopasowuje się do naszego obecnego obrazu rzeczywistości. Na drodze prób i błędów przyswoiliśmy prawa przyczyny i skutku lub karmy. Znamy uniwersalne prawa manifestacji i zaczynamy z nich aktywnie korzystać, powoli doskonaląc umiejętności współtwórcy ziemskiego poziomu bytu. Wraz z nową świadomością i zaufaniem do zasad działania wszechświata władanie na poziomie emocjonalnym stopniowo oddajemy swojej wyższej Jaźni, ponieważ teraz wiemy, że naszym boskim przyrodzonym prawem jest cieszenie się miłością, pięknem i obfitością Boga Ojca Matki. Jesteśmy świadomi, że wyższa Jaźń dostrzega wszystko z wyższego punktu widzenia i zawsze poprowadzi nas do możliwie najlepszego wyniku.

ETAP TRZECI: Kiedy wstąpimy na wyższe szczeble drabiny wznoszenia, nauczymy się również patrzeć na wydarzenia związane z naszym życiem z wyższego punktu widzenia. Z tymi, z którymi mieliśmy wcześniej karmiczne interakcje, przeszliśmy przez bolesny proces zrywania i uzdrawiania umów, dzięki czemu możemy wreszcie przeciąć energetyczne sznury. Wybaczamy z miłością i prosimy o wybaczenie, aby każdy ponownie stał się niezależną istotą. Kiedy uzdrawiamy i przemieniamy prawdopodobne wątki przyszłości, jakie stworzyliśmy w naszych wielu dawniejszych wcieleniach, kroczymy ku przyszłości bez ciężkiego brzemienia przeszłej karmy.

Z biegiem czasu po wielu przemyśleniach i wykonaniu duchowej pracy osiągamy pożądany emocjonalny dystans. Kochamy głębiej i z większą pasją, zaczynając w każdym wokół siebie szukać tego i dostrzegać to, co najlepsze. Izolujące pojęcie narzucane przez ego – „ja kontra inni” stopniowo zastępujemy ideą – „my i świadomość grupowa”. Nauczyliśmy się traktować sprawdziany i wyzwania jako możliwości wzrostu, a nie jako kary i nieszczęścia. W rezultacie nasze ciała emocjonalne zaczynają rezonować o wiele wyższymi, harmonijnymi częstotliwościami. Jesteśmy już gotowi skierować uwagę na doskonalenie, podwyższanie i harmonizowanie ciał mentalnych.

ETAP CZWARTY: W tej fazie Naddusza – wyższa Jaźń – zaczyna odgrywać aktywną rolę w procesie naszej transformacji, ponieważ duchowa jaźń powoli przyswaja wyższe częstotliwości (atrybuty, cechy i cnoty) Nadduszy. Rozpoczyna się proces rewidowania własnych przekonań, nawyków i poziomu świadomości mentalnej. Ponownie oceniamy swoje główne poglądy i postawy będące spuścizną po starszych pokoleniach, jak również przejęte od liderów kultury, religii i narodowości. Wznosimy się ponad możliwości widzenia zbiorowej świadomości niższych płaszczyzn astralnych.

ETAP PIĄTY: Kiedy wysubtelniamy wzorce częstotliwości własnego ciała mentalnego, powoli uzyskujemy dostęp do świętego umysłu i skarbnicy wyższej świadomości mentalnej, która jest w nim zmagazynowana. Święty umysł i święte serce jednoczą się z Nadduszą – wyższą Jaźnią i odtąd one kierują duchowymi poszukiwaniami. Kiedy przekonujemy się, że jest wiele ścieżek duchowych i wiemy, że one wszystkie ostatecznie doprowadzą do tego samego celu, stajemy się bardziej tolerancyjni względem przekonań innych ludzi. Stajemy się wymagający wobec ideologii, które chcemy zaakceptować jako własną prawdę i przyjmujemy tylko te prawdy, które pozytywnie współbrzmią ze świętą wewnętrzną istotą. Zaczynamy poszerzać myślowe horyzonty, a wiele osób chce rozwijać wiedzę o swoim duchowym pochodzeniu, misji / celu pobytu na Ziemi w tym wcieleniu i o tym, co się z nimi stanie, kiedy ją opuszczą.

ETAP SZÓSTY: Kiedy zwiększamy częstotliwość naszych ciał emocjonalnych i mentalnych, system czakr zaczyna wirować szybciej i bardziej harmonijnie. To powoduje zapłon lub aktywację eterycznego słupa światła biegnącego wzdłuż kręgosłupa ku górze przez rdzeń przedłużony – medulla oblongata (czakra wznosząca) do świętego umysłu i czakry korony. Spiralna energia, nazywana Kundalini, zawierająca atomy nasienne świętego ognia białego światła Stwórcy, nazywane diamentowymi cząstkami, zaczyna przepływać w górę kręgosłupa. Otwierają się portale świętego serca, tak że teraz można absorbować diamentowe cząstki światła przez tylny portal świętego serca, ale też przez strumień płynący w dół z czakry korony i strumień ognia Kundalini płynący w górę świętym słupem mocy / światła. Ów proces ulega przyspieszeniu i spotęgowaniu, gdy korzystamy z daru świadomego oddychania takiego jak oddech nieskończoności lub innych technik głębokiego oddychania.

ETAP SIÓDMY: Nauczyliśmy się, jak UZDRAWIAĆ PRZESZŁOŚĆ i TWORZYĆ PRZYSZŁOŚĆ, więc możemy koncentrować się na wiecznej CHWILI „TERAZ”. Jeśli stopiliśmy fizyczny intelekt z duchową mądrością Nadduszy – wyższej Jaźni, możemy nie tylko zrozumieć i zaakceptować wiele wyższych duchowych prawd, które poznaliśmy, alerównież je przyswoić. Stopniowo dostrajamy się do zaawansowanych i rozwijających wskazówek na przyszłość. W ten sposób tak zwiększamy wyższe częstotliwości myśli nasiennych dla nowej ery w naszym kwiecie życia – kole tworzenia, że możemy je emitować w świat wokół nas.

Gdy przyciągamy coraz więcej wibracji wzorców częstotliwości z niższych płaszczyzn piątego wymiaru, nasza pieśń duszy dostraja się także do znacznie wyższych częstotliwości i z nimi rezonuje. To wysyła NIEBIAŃSKIE WEZWANIE do kompatybilnych aspektów wyższej Jaźni w celu zainicjowania procesu powolnego zestrajania się z osobistą kolumną światła. Łączenie iskier wyższej Jaźni z zamieszkującą nas duszą zaczyna w tym momencie przyspieszać, tak jak przyspieszają nasze postępy na ścieżce wznoszenia. Teraz gdy zaczynamy BEZ WAHANIA PODĄŻAĆ ZA DUCHEM, jesteśmy gotowi, aby wejść w prądrzeki życia i wiemy, że jesteśmy prowadzeni.

ETAP ÓSMY: Przyzwyczajamy się do naszego nowego stanu bycia i do nowego sposobu postrzegania świata. Doceniamy wartość samotności, coraz bardziej wnikając w głąb naszych świętych istot. Nauczyliśmy się w naturalny sposób codziennie funkcjonować jak żywa medytacja i żywa modlitwa, pozostając w niewzruszonym ześrodkowaniu w świętych sercach. Ziemska iluzja ma teraz na nas minimalny wpływ, jednak nasze współczucie przepełnione miłością tak wzrosło, że obejmuje wszystkie istoty i całe stworzenie.

TRANSFORMACJA CIAŁA FIZYCZNEGO: Każdy etap PRZEBUDZANIA ogromnie wpływa również na ciało fizyczne, a objawy wznoszenia mogą być przyjemne albo nieprzyjemne, a czasami nawet bolesne. Moja książeczka „ THE EVOLUTION OF HUMANITY * SYMPTOMS OF ASCENSION” bardzo szczegółowo omawia wiele objawów wznoszenia oraz proponuje, w jaki sposób łatwiej przejść przez dramatyczne zmiany i chaos transformacji z pomocą naszych przyjaciół z wyższych wymiarów. Broszura jest dostępna na mojej stronie internetowej http://www.RonnaStar.com w dziale książek.

CZYM JEST DEPRESJA

Depresja jest rodzajem zaburzenia psychicznego, które dotyczy nastroju. Depresja niezdiagnozowana i nieleczona jest dziś poważnym problemem zdrowotnym, który dotyka coraz większą ilość osób. W znaczeniu medycznym oznacza chorobowe obniżenie nastroju trwające długi czas (tygodnie, miesiące), któremu towarzyszy najczęściej dezorganizacja aktywności złożonej człowieka, przeżywanie własnej niewydolności życiowej oraz często poczucie choroby. Pacjent cierpi z powodu smutku, ubytku energii, zmniejszenia aktywności. Zakres zainteresowań i koncentracja uwagi są obniżone, często pojawia się zmęczenie nawet po małym wysiłku, towarzyszy temu często anhedonia czyli niemożność przeżywania przyjemności. Elementami stałymi w depresji są zaburzenia snu i apetytu.
Obniżeniu ulega samoocena, często towarzyszy temu nieuzasadnione i irracjonalne poczucie winy i przekonanie o swojej małej wartości. Obniżenie nastroju jest niezależne od zdarzeń bieżących i nie ulega większym zmianom w kolejnych dniach. Depresja ma wiele form. Najczęstsza to depresja afektywna jednobiegunowa oraz dwubiegunowa, ponadto rozróżniamy depresję psychotyczną, atypową, poporodową, dystymię, sezonową depresję. Dlatego bardzo ważne jest prawidłowe zdiagnozowanie.
Wśród czynników sprzyjających rozwojowi depresji wymienia się:
– traumatyczne przeżycie np. śmierć bliskiej osoby, rozwód, utrata pracy.
– przykre doświadczenia w dzieciństwie
– predyspozycje genetyczne
– nadwrażliwość, nieumiejętność funkcjonowania w grupie, nadmierna potrzeba akceptacji ze strony otoczenia, niskie poczucie własnej wartości, nadmierne koncentrowanie się na sobie, rozregulowany zegar biologiczny lub nieprawidłowy poziom hormonów.
Do najważniejszych objawów depresji zalicza się: długotrwałe przygnębienie, apatię, wycofanie się z kontaktów towarzyskich, pobudzenie lub spowolnienie ruchowe, zaburzenia łaknienia, problemy ze snem, uczucie niepokoju, drażliwość, zmęczenie lub utratę energii. Często pojawiają się nawracające myśli o śmierci lub samobójstwie. Osoby w depresji często nie zauważają, że w niej są i odrzucają pomoc.
Najbardziej popularną terapią stosowaną w depresji jest farmakologia. Poza farmakologicznymi sposobami leczenia istnieją specyficzne procedury psychoterapeutyczne dostosowane do osób z depresją. Najpopularniejszą z nich jest terapia poznawcza, której celem jest modyfikacja utrwalonych, depresyjnych struktur poznawczych chorego na depresję. Hipnoterapia poznawcza może zmienić depresyjne widzenie świata i spowodować głównie poprawę w zakresie objawów choroby.
Do metod wspomagających leczenie depresji należy fototerapia, polegająca na ekspozycji na silne słońce np. pobyt w górach, światło generowane przez odpowiednie lampy, stosowana w leczeniu osób, u których występuje depresja sezonowa (jesienno – zimowa).
Trzeba pamiętać, że depresja może stanowić stan zagrażający życiu. Liczne badania przeprowadzone w latach 90-tych wykazały współistnienie depresji i stanów lękowych. Leczenie przez psychoterapeutę – hipnotera-peutę powinno więc od samego początku obejmować oba komponenty. Psychoterapia depresji i lęku jest metodą, dzięki, której pacjenci mogą odzyskać kontrolę nad własnym życiem oraz umiejętność rozwiązywania problemów.
Powstałe w dzieciństwie dysfunkcyjne schematy często prowadzą do depresji, szczególnie, gdy pojawią się wydarzenia stresujące np. utrata kogoś bliskiego, czy utrata pracy. Chory zaczyna widzieć w czarnych kolorach: poranne niebo, otaczający świat, swoją przyszłość. W głowie pojawiają się negatywne myśli: nie jestem nic wart, nie zasługuję na miłość, nie daję sobie z niczym rady, nie spotka mnie w życiu nic dobrego.
Hipnoterapeuta stara się zmotywować chorego do współpracy z nim, do aktywności i wiary w siebie oraz wyrzucenia z podświadomości negatywnych myśli. Celowi temu służy podczas sesji hipnoterapeutycznej przypomnienie sytuacji oraz powrót do emocji, które towarzyszyły danemu wydarzeniu. Następnie podświadomość przyjmuje nowy, zdrowy i bezpieczny dla pacjenta sposób reagowania, w efekcie czego to on odzyskuje kontrolę nad własnymi emocjami. W konsekwencji zwiększa się odporność psychiczna i mimo, że sytuacja życiowa nie ulega radykalnej zmianie to zmienia się sposób reagowania na daną sytuację pacjenta, np. większym opanowaniem i dystansem. Aby efekty psychoterapii były pozytywne bardzo często leczeniem należy objąć najbliższe otoczenie pacienta. rodzinę.
W terapii hipnozą hipnoterapeuta wykorzystuje zasady sugestii i autosugestii oraz sygnalizacyjną rolę słownych wyobrażeń, które prowadzą do odprężenia, zmniejszenia napięcia, senności połączonej z rozluźnieniem mięśni, spowolnieniem naturalnego biegu myśli. Tworzy się poczucie stopniowego oddalania się od problemów wywołujących niepokój, oraz tak potrzebny dystans, by spojrzeć na wszystko z pozycji obserwatora. To jeden z kluczy powodzenia w wychodzeniu z depresji, stosowany w terapii hipnozą.
Z różnych, czasem prozaicznych powodów można wpaść w depresję.
Bywa czasem tak, że mężczyźni, ażeby zdobyć ładną dziewczynę, a przy tym niedoświadczoną w podstępach i wrażliwą uciekają się do szantażu.. Z takimi sprawami zgłaszają się na hipnozę osoby w stanie depresji i załamania psychicznego. Często są to cierpiące kobiety. W tym miejscu przytoczę relację pani Bernadety lat 44, z zawodu ekonomistki. W trakcie seansu poprosiłem, ażeby opisała swój problem. Nie jest to odosobniony przypadek. W seansie hipnozy wróciliśmy do wspomnień sprzed 25 lat, do przyczyny powstania leków: przed życiem, przed tym, że może się coś przydarzyć, przed lękiem, że jej mąż może popełnić samobójstwo, którym codziennie ją szantażował. [Seans 25 marzec 2004 rok. Bernadeta, lat 44]. Przytaczam jedynie jego fragmenty.
„Moja matka patrzyła się na mnie inaczej niż zwykle, czułam, że wszystko się zmieniło. Nie byłam już jej małą dziewczynką, zrozumiałam, że tracę z nią kontakt. Nigdy nie mówiła mi, że źle robię, chyba sama nie wiedziała co jest dla mnie dobre. Chyba myślała, że jestem szczęśliwa, a ja nie byłam szczęśliwa, tylko zagubiona, czułam się samotna, opuszczona przez wszystkich, czułam się jak na karuzeli, kłóciłam się ze sobą. Właściwie byłam jeszcze dzieckiem, w moim życiu nic się nie wydarzyło, dopóki nie poznałam jego. Chyba się we mnie zakochał, patrzył się na mnie myślałam, że potrzebuje mojej pomocy, że ma jakiś problem. Powiedział mi, że mnie kocha, że to jest miłość od pierwszego wejrzenia. Nalegał na spotkanie, czułam się strasznie, telefon ciągle dzwonił, rtie mogłam wychodzić z domu, czekał pod moim domem. Nie mogłam spać, ani żyć, był wszędzie. W końcu zaczął mi grozić, że się powiesi. To było dla mnie za trudne, wierzyłam w to, był taki przekonujący. Bałam się, nie wiedziałam co zrobić. Leżał na mojej wycieraczce, to było straszne. Chodził za mną jak cień, byłam pewna, że tego nie wytrzymam. Spotkałam się z nim przypadkiem pod domem, śledził mnie, osaczał, gnębił. Nie mogłam o tym nikomu powiedzieć. Bałam się dźwięku telefonu, dzwonił w dzień i w nocy, to było straszne, był wszędzie, śnił mi się jako koszmar. Zaczął mi grozić, że odbierze sobie życie jak nie będę się z nim spotykała. Byłam tym bardzo zmęczona, nie miałam siły, ani ochoty z nim walczyć. Zaczęłam się z nim spotykać, czułam się za niego odpowiedzialna. Myślałam, że jego życie jest w moich rękach, płakał, mówił, że nie potrafi beze mnie żyć. Byłam zmęczona. Zaproponował mi ślub. Nie miałam pojęcia co zrobić, szantażował mnie. Zgodziłam się na ślub, ale myślałam, że to się nie wydarzy, że coś mnie przed tym uchroni. Niestety ten dzień przyszedł i ślub się odbył, nie byłam odświętnie ubrana, nie miałam sukienki ślubnej, ani błysku w oczach. To był mój własny pogrzeb. Nie chciałam tego. Po ślubie było jeszcze gorzej. Uznał, że jestem jego własnością, że należę do niego. O ślubie nikt nie wiedział, było mi już wszystko jedno. Miałam jedną myśl, że muszę nauczyć się z tym żyć. Stworzyć sobie swój świat, w którym będę szczęśliwa, a to małżeństwo będzie obok. To nie jest takie proste. Rozczarowałam wszystkich moich bliskich, mieli żal, że ślub wzięłam po kryjomu i że nie ufam im. Tak naprawdę ufałam im, ale myślałam, że postępuję słusznie. Brnęłam w ten związek, ale uważałam, że nie mam wyboru. Poprosiłam go, żeby pozwolił mi odejść, ale nie zgodził się, zabronił mi spotykać się z innymi ludźmi. Groził mi, że jak go zdradzę to będę konała w strasznych cierpieniach. Zaczęłam się go bać, czułam, że jest zdolny do wszystkiego. Urodziłam córkę i całą swoją energię poświęciłam jej, całą uwagę skupiłam na niej. Zaczęłam przyzwyczajać się do tej sytuacji, myślałam, że to jest normalne życie. Problem nie skończył się, wręcz przeciwnie, trwa do dzisiaj, przez dwadzieścia pięć lat. Jeżeli tylko popatrzę na jakiegoś mężczyznę wyzywa mnie, że go zdradzam, jeżeli nie śpię z nim to straszy, że popełni samobójstwo lub też mnie zabije. Jest to koszmar, straciłam radość życia. Żyję w ciągłym strachu, że coś się stanie, lęk już przesiąkł mnie, boję się wszystkiego. Rano wstaję, boję się, wieczorem kładę się boję się swoich snów, bo w snach same koszmary, ciągle cierpię na bezsenność. Proszę o pomoc.”
Koniec fragmentu seansu. Pani Bernadeta stała się więźniem swojego męża, jak widać na całe życie.
No cóż, wiemy, że łatwo młodą dziewczynę, osiemnastoletnią, wrażliwą, delikatną można wystraszyć i podporządkować. Wiadomo, że pani Bernadeta przeniosła swoje lęki i problemy również na swoje dzieci. W tym przypadku była konieczna regresja wieku, a dotarliśmy do 18 roku życia, a nawet do dzieciństwa. Pani Bernadeta pochodziła z rodziny wrażliwej, która wychowała ją w ufności do innych, zawsze ojciec i matka uczulali ją na problemy ludzi i wpajali potrzebę pomagania innym. Ta wrażliwość pozostała do dzisiaj. Jak opowiada nie przejdzie obojętnie obok ludzi biednych. Wie, że ma mieć w kieszeni drobne, ażeby dać komuś na ulicy. Ale jak sama zauważa, biedni ją wyczuwają, bo sami wyciągają do niej ręce. Po dotarciu do przeszłości, do programu nadwrażliwości na biedę musieliśmy zmienić ten program na zwrócenie uwagi na siebie.
Zmiana programu i wzmocnienie jej odporności psychicznej wyprowadziło ją z depresji. Wiem, że teraz jest zupełnie inną kobietą. Nie ma depresji, nie ulega szantażom. Oczywiście ma większe poczucie swojej wartości i pewności siebie, stała się asertywna, wzrosło jej poczucie bezpieczeństwa.
Depresja jest wyleczalna. Może stać się przeszłością. Postanowienie o odzyskaniu kontroli nad swoim życiem jest pierwszym krokiem na drodze wychodzenia z depresji. Oznacza to wzięcie odpowiedzialności za siebie i swoje wybory w życiu. Zaufaj sobie… NAWET NAJDŁUŻSZA PODRÓŻ ZACZYNA SIĘ OD JEDNEGO KROKU…
Wednesday, April 10, 2013
LM-02-2013
przekazała Ronna Herman http://www.ronnastar.com
przetłumaczyła Teresa Serafinowska

Reklamy

Jedna uwaga do wpisu “WARTO PRZECZYTAĆ

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s